Dannevig Foto AS

Forside

Kunstfoto

Historiske bilder

Fotografen

Alf-Georg Dannevig

Alf-Georg Dannevig
Startet Dannevig Foto i 1979, etter å ha gått fotoskole i England. Arbeider mest med landskapsfotografering, og reklame og industri.